Vojenské újezdy jako transformační území - scénaře dopadů jejich optimalizace na společnost a krajinu

Military training areas as transformation territory - scenarios of impacts of their optimization on society and landscape

tacr_logo

Poskytovatel / Funder: Technologická agentura České republiky (program OMEGA, TD020259) /Technology Agency of the Czech Republic (Omega Programme, TD020259)

Doba řešení / Funding period: January 2016 - December 2017

Hlavní řešitelé / Responsible researchers: Dr. Petr Klusáček, Dr. Hana Skokanová

Členové řešitelského týmu / Members of research team: Dr. Bohumil Frantál, Dr. Hana Skokanová, Assoc. Prof. Josef Kunc, Dr. Marek Havlíček, Dr. Jan Hercik, Mgr. Tomáš Krejčí, Dr. Petr Dvořák, Dr. Stanislav Martinát

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zhodnocení dopadů optimalizace vojenských újezdů na společnost a krajinu v oblastech vyčleněných z vojenských újezdů a v jejich bezprostředním okolí. Tento cíl bude naplněn zhodnocením dlouhodobého využití krajiny, analýzou změn zemědělského a lesnického hospodaření, strategických a koncepčních dokumentů, demografického vývoje, zhodnocením potenciálních dopadů optimalizace na zemědělství, lesnictví, dopravní obslužnost, dojížďku do zaměstnání, chod a výkon samosprávy, rozvoj cestovního ruchu a rekreace, zaměstnanost a rozvoj podnikání. Na základě shromáždných údajů a jejich analýz budou vytvořeny scénáře využití území v oblastech dotčených optimalizací vojenských újezdů s ohledem na trvale udržitelný rozvoj regionů.

Aim of the project: The main objective of the project is to evaluate the impacts on optimization of military training areas on the society and landscape both in the military training areas and in their surroundings. This objective will be achieved by means of evaluation of long-term land-use changes, analysis of local agricultural and forestry production, analysis of strategic documents, analysis of demographic data, local transport and commuting areas, public administration, creationof job opportunities and development of tourism. On the basis of conducted analyses, scenarios of the future use of the areas that are influenced by optimization of the military training areas will be created.

Výsledky projektu / Results of the project:

i) soubor map s scénáři využití krajiny / set of maps with land use scenarios

Mapa č. 1 - Scénáře využítí krajiny / krajinného pokryvu ve Vojenském újezdu Březina a jeho okolí v roce 2050 zde

Mapa č. 2 - Vývoj využívání krajiny ve Vojenském újezdu Březina a jeho okolí v období 1836-2015 zde

Mapa č. 3 - Scénáře využítí krajiny / krajinného pokryvu ve Vojenském újezdu Boletice a jeho okolí v roce 2050 zde

Mapa č. 4 - Vývoj využívání krajiny ve Vojenském újezdu Boletice a jeho okolí v období 1836-2015 zde

Mapa č. 5 - Scénáře využítí krajiny / krajinného pokryvu ve Vojenském újezdu Brdy a jeho okolí v roce 2050 zde

Mapa č. 6 - Vývoj využívání krajiny ve Vojenském újezdu Brdy a jeho okolí v období 1836-2015 zde

Mapa č. 7 - Scénáře využítí krajiny / krajinného pokryvu ve Vojenském újezdu Hradiště a jeho okolí v roce 2050 zde

Mapa č. 8 - Vývoj využívání krajiny ve Vojenském újezdu Hradiště a jeho okolí v období 1836-2015 zde

Mapa č. 9 - Scénáře využítí krajiny / krajinného pokryvu ve Vojenském újezdu Libavá a jeho okolí v roce 2050 zde

Mapa č. 10 - Vývoj využívání krajiny ve Vojenském újezdu Libavá a jeho okolí v období 1836-2015 zde

ii) odborné články / academic papers

Klusacek, P., Martinat, S., Krejci, T., & Bartke, S. (2019). Re-development of a former military training area - The case of Brdy told from a local actors perspective. Land Use Policy, 82, 147-157.

Havlíček, M., Skokanová, H., Dostál, I., Vymazalová, M., Pavelková, R., & Petrovič, F. (2018). The consequences of establishing military training areas for land use development—A case study of Libavá, Czech Republic. Land use policy, 73, 84-94.

Skokanová, H., Havlíček, M., Klusáček, P., Martinát, S. (2017). Five military training areas – five different trajectories of land cover development? Case studies from the Czech Republic. Geographia Cassoviensis, XI(2) 201-21

iii) poster projektu) zdeVýzkumná zpráva (2017): Aktuální problémy a možné scénáře rozvoje obcí v zázemí vojenských újezdů v České republice ke stažení zde

Prezentace: Specifika rozvoje obcí v okolí velkoplošných vojenských výcvikových prostor (vojenských újezdů) – případová studie Boletice ke stažení zde

Prezentace: Specifika rozvoje obcí v okolí velkoplošných vojenských výcvikových prostor (vojenských újezdů) – případová studie Brdy ke stažení zde

Prezentace: Specifika rozvoje obcí v okolí velkoplošných vojenských výcvikových prostor (vojenských újezdů) – případová studie Březina ke stažení zde

Prezentace: Specifika rozvoje obcí v okolí velkoplošných vojenských výcvikových prostor (vojenských újezdů) – případová studie Hradiště ke stažení zde

Prezentace: Specifika rozvoje obcí v okolí velkoplošných vojenských výcvikových prostor (vojenských újezdů) – případová studie Libavá ke stažení zde